POLSKI
 
ENGLISH
 
 
 
 
Inżynieria Ekologiczna jest czasopismem naukowym podejmującym szeroko pojęte zagadnienia ochrony środowiska. Wszystkie zamieszczone w czasopiśmie publikacje są recenzowane.
Wskaźniki:
9
MNiSW
 
74.78
ICV
 
 
 
Bieżące wydanie
 
Zeszyt 50, 2016