KONWERSJA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO Z WYKORZYSTANIEM ZWIERCIADEŁ PARABOLICZNYCH
Razem: 53