WPŁYW NAWOŻENIA POPIOŁEM Z BIOMASY, WAPNEM I GIPSEM NA CECHY JAKOŚCIOWE ZIARNA, MĄKI I CIASTA Z PSZENICY JAREJ ODMIANY ŻURA
Razem: 69