RETARDACJA PRZEKSZTAŁCANIA ZASOBÓW KRAJOBRAZU ROLNICZEGO I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Razem: 72