Zespół Redakcyjny
 
Redaktor naczelny:
prof. dr hab. inż. Jan Siuta, honorowy Prezes PTIE – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
e-mail: jan.siuta@ios.edu.pl
tel. 22 37 50 526

Redaktor prowadzący:
dr hab inż. Gabriel Borowski, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
e-mail: redakcja@ineko.net.pl
tel. kom. 502 104 609

Redaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. Lucjan Pawłowski – Politechnika Lubelska, członek korespondent PAN
prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – Uniwersytet Opolski, członek korespondent PAN
prof. dr hab. Joanna Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Michał Kopeć – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska

Redaktor statystyczny:
dr Izolda Gorgol – Katedra Matematyki Stosowanej, Politechnika Lubelska

Redaktorzy językowi:
mgr Szymon Obrusiewicz – język angielski
mgr Sylwia Pociupany – język polski