Zespół Redakcyjny
 
REDAKTOR NACZELNY:
Prof. dr hab. inż. Jan Siuta, honorowy Prezes PTIE – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
e-mail: jan.siuta@ios.edu.pl

REDAKTOR PROWADZĄCY:
Prof. nadzw., dr hab. inż. Gabriel Borowski – Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska
e-mail: redakcja@ineko.net.pl

REDAKTORZY W RADZIE NAUKOWEJ:
Prof. dr hab. Lucjan Pawłowski, członek korespondent PAN – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska, członek korespondent PAN – Uniwersytet Opolski,
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu
Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Joanna Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
Prof. nadzw., dr hab. inż. Magdalena Gajewska – Politechnika Gdańska
Prof. nadzw., dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz – Politechnika Białostocka
Prof. nadzw., dr hab. inż. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. nadzw., dr hab. inż. Aleksander Kiryluk – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Ryszard Pokładek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr inż. Aneta Czechowska-Kosacka – Politechnika Lubelska
Dr Grzegorz Kusza – Uniwersytet Opolski

ZAGRANICZNI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ
Maria Cristina Lavagnolo – University of Padova, Italy
Antonio Joao Carvalho de Albuquerque – University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
Sameh Alsaqoor – Tafila Technical University, Jordan
Süer Anaç – Ege University, Izmir, Turkey
Rune Bakke – University College of Southeast Norway, Norway
Nelson Barros – University of Fernando Pessoa, Porto, Portugal
Zhihong Cao – Institute of Soil Sciences, Chinese Academy of Sciences, Nanjing, China
Joan Garcia – Polytechnic University of Catalonia, Barcelona, Spain
Faruque Hossain – New York University, New York, USA
Jana Kotovicová – Mendel University in Brno, Czech Republic
Peter Kováčik – Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra, Slovak Republic
Fabio Masi – IRIDRA S.r.l., Florence, Italy
Yurij A. Mazhaysky – Ryazan State Agricultural Academy, Ryazan, Russia
Álvaro Monteiro – University of Fernando Pessoa, Porto, Portugal
Adam M. Paruch – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research – Bioforsk, Norway
Harsha Ratnaweera – Norwegian Institute for Water Research – NIVA, Oslo, Norway
Hynek Roubík – Czech University of Life Sciences Prague, Czech Republic
Pavel Ryant – Mendel University in Brno, Czech Republic
Heralt Schöne – Neubrandenburg University of Applied Sciences, Germany
László Simon – University College of Nyíregyháza, Hungary
Vladimir Soldatov – National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus
Jung-Jeng Su – National Taiwan University, Taipei, Taiwan
Sylvia Waara – Halmstad Univesity, Sweden
Raoul Weiler – University of Leuven, Belgium
Xiaoping Zhu – Hunter College of The City University of New York, USA

REDAKTORZY POMOCNICZY
Redaktor statystyczny: dr Izolda Gorgol – Katedra Matematyki Stosowanej, Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska
Redaktor języka angielskiego: mgr Szymon Obrusiewicz – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
Redaktor języka polskiego: mgr Sylwia Pociupany