Zespół Redakcyjny
 
REDAKTOR NACZELNY:
Dr hab. inż. Gabriel Borowski, profesor uczelni – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska
e-mail: g.borowski@pollub.pl

PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ:
Prof. dr hab. Jan Siuta, honorowy Prezes PTIE – Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa

CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ:
Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Małgorzata Kacprzak – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Wojciech Janczukowicz – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Soszkiewicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. inż. Ewa Wojciechowska – Politechnika Gdańska
Dr hab. inż. Piotr Bugajski, profesor uczelni – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Dr hab. inż. Tomasz Ciesielczuk, profesor uczelni – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Wojciech Dąbrowski, profesor uczelni – Politechnika Białostocka
Dr hab. Andrzej Jaguś, profesor uczelni – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Dr hab. inż. Alicja Kicińska, profesor uczelni – Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Dr hab. Justyna Koc-Jurczyk, profesor uczelni – Uniwersytet Rzeszowski
Dr hab. inż. Piotr Koszelnik, profesor uczelni – Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Agnieszka Pusz, profesor uczelni – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Iwona Skoczko, profesor uczelni – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Sławomir Szymczyk – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski, profesor uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. Gabriela Woźniak, profesor uczelni – Uniwersytet Śląski w Katowicach
Dr hab. inż. Agnieszka Wójtowicz, profesor uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Dr hab. inż. Agata Zdyb, profesor uczelni – Politechnika Lubelska

REDAKTORZY POMOCNICZY:
Dr inż. Halina Marczak – Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska
Mgr Szymon Obrusiewicz – Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Lubelska