Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

ZASTOSOWANIE METOD SPEKTROSKOPOWYCH DO OZNACZANIA ZAWARTOŚCI PIERWIASTKÓW I JONÓW

Agnieszka Malec 1  ,  
 
1
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie, ul. Obywatelska 12, 20-092 Lublin
2
Wydział Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38, 20-618 Lublin
Inż. Ekolog. 2014; 40:228–238
Data publikacji: 04-11-2014
SŁOWA KLUCZOWE:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiono najczęściej stosowane metody spektroskopowe służące do oznaczania zawartości pierwiastków i jonów w materiałach stałych i ciekłych. Wyjaśniono sposób prowadzenia oznaczeń w każdej metodzie oraz omówiono jej wady i zalety. Przedstawiono procedurę przygotowania próbek materiałów do analizy. Zaprezentowano również przykładowe wyniki oznaczeń pierwiastków w spektroskopie emisyjnym ICP-OES w porównaniu do wyników referencyjnych. Stwierdzono dużą zgodność zmierzonych zawartości pierwiastków z wartościami referencyjnymi, co potwierdza bardzo dużą dokładność wybranej metody spektroskopowej.
Skopiuj link
Udostępnij