ZANIECZYSZCZENIA POWIERZCHNI ZIEMI NA TERENACH PRZEMYSŁOWYCH W ASPEKCIE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH. CZĘŚĆ II. SPOSÓB PROWADZENIA OCENY
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska
Data publikacji: 01-06-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 3:261–268
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule przedstawiono sposób prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi na terenach przemysłowych w aspekcie nowych przepisów prawnych. Identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się podczas pięcioetapowej procedury, w wyniku której analizuje się właściwości fizyczne i chemiczne substancji powodujących ryzyko oraz środowiskowe uwarunkowania badanego terenu w kontekście możliwości migracji zanieczyszczeń w środowisku. W przypadku substancji, dla których nie określono dopuszczalnych zawartości w polskim systemie prawnym, identyfikację terenów zanieczyszczonych wykonuje się w oparciu o ryzyko na zdrowie ludzi oraz stan środowiska.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Magdalena Paulina Wiśniewska   
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska, ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa