System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce
Kazimierz Dolny, 17.09.2018 - 18.09.2018
 
Miejsce:„Dom Dziennikarza”, ul. Małachowskiego 17, 24-120 Kazimierz Dolny
Organizator:1. Lubelski oraz Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej

2. Polska Izba Gospodarcza EKOROZWÓJ w Warszawie

3. Komitet Nauk Agronomicznych Polskiej Akademii Nauk

4. Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

5. Katedra Nauk o Środowisku Glebowym Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie

6. Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Wydziału Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

WWW:http://systemptie.pollub.pl
ZAPRASZAMY NA KRAJOWĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ
"System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce"
Kazimierz Dolny, 17-18 września 2018 r.

Zagadnienia tematyczne – podsystemy
 • Polskie dylematy scalania gruntów i urządzania terenów wiejskich.
  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Siuta – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 • Biologiczna rekultywacja gruntów w górnictwie odkrywkowym.
  Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Krzaklewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
 • Rola procesów naturalnych w biologicznej rekultywacji nieużytków poprzemysłowych.
  Prowadzący: prof. nadzw., dr hab. Gabriela Woźniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona przed erozją oraz techniczna i biologiczna rekultywacja gruntów zdegradowanych
  Prowadzący: prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Techniczne i biologiczne oczyszczanie ziemi i wód gruntowych.
  Prowadzący: mgr inż. Agnieszka Wolniewicz – PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. w Poznaniu
 • Innowacyjne technologie przetwarzania odpadów na nawozy agroekologicznej użyteczności.
  Prowadzący: prof. dr hab. Jan Łabętowicz – SGGW w Warszawie
 • Agrochemiczne właściwości gleb rolniczych.
  Prowadzący: prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie
 • Rozpoznanie zagrożeń terenów miejskich przez ocieplenie klimatu oraz zapobieganie negatywnym skutkom.
  Prowadzący: prof. dr hab. Maciej Sadowski – Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie