Wpływ antropopresji na asymetrię fluktuacyjną igieł sosny zwyczajnej
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Zespół Toksykologii Środowiska, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn
Data publikacji: 01-02-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:86–95
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) jako biomarkera. Do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosny zwyczajnej wybrano wskaźniki asymetrii fluktuacyjnej (FAM i FAL) igieł. Materiał roślinny do badań pobrano z drzewostanów sosnowych rosnących przy drodze o dużym natężeniu ruchu, zakładzie petrochemicznym oraz składowisku odpadów innych niż obojętne i niebezpieczne. Przeprowadzone analizy wykazały istotne różnice w wartościach wskaźników asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł pobranych z drzewostanów rosnących najbliżej drogi szybkiego ruchu oraz składowiska odpadów komunalnych. Wraz ze zwiększaniem odległości od źródła zanieczyszczenia wartość wskaźników FAM i FAL malała. W świetle przeprowadzonych badań można uznać, iż wskaźnik asymetrii fluktuacyjnej (FA) igieł sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) można zastosować do oceny wpływu antropopresji na drzewostany sosnowe jako uzupełniający dotychczas wykorzystywane.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Agnieszka Bęś   
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Chemii Zespół Toksykologii Środowiska, ul. Prawocheńskiego 17, 10-721 Olsztyn