Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

WSTĘPNE BADANIA WPŁYWU STRZELNIC SPORTOWYCH NA ŚRODOWISKO

Karolina Wodnik 1  ,  
Radosław Rutkowski 1  ,  
 
1
Politechnika Wrocławska, ul: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław
Inż. Ekolog. 2017; 4:207–213
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Badania mające na celu ocenę wpływu aktywności strzeleckiej prowadzono na terenie strzelnicy sportowej. Do badań wykorzystano zgrupowania bezkręgowców, które zidentyfikowano do rodzin a także wykorzystano metodę morfogatunków, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Do oceny wpływu strzelnic sportowych na środowisko wykorzystano następujące indeksy bioróżnorodności: Simpsona, Shannona-Wienera, Margalefa, Bergera-Parkera i Menhinicka. Stwierdzono obniżoną bioróżnorodność na stanowiskach badawczych w stosunku do stanowiska referencyjnego, co potwierdza wpływ tej aktywności na bioróżnorodność i narusza integralność ekosystemu.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Justyna Rybak   
Politechnika Wrocławska, ul: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław