WPŁYW OPADU ATMOSFERYCZNEGO NA STAN JAKOŚCIOWY RZEKI MIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE POTOKU ORUŃSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Hydrologii, Uniwersytet Gdański, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:151–161
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Jednym z celów niniejszej pracy było zbadanie wpływu opadu atmosferycznego na stan jakościowy i ilościowy wód w zlewni cieku miejskiego. Obszar badań obejmował Potok Oruński położony w Polsce północnej, na terenie miasta Gdańsk. Okres badania z wykorzystaniem materiałów kartograficznych obejmował lata 1908–2000, zaś badania terenowe okres od maja 2009 do kwietnia 2010. Dodatkowo, wykonane zostały pomiary doświadczalne, podczas których obserwowano dynamikę zmian zachodzących w rzece podczas opadów atmosferycznych. Opady rzędu 1,3 mm spowodowały jedenastokrotny wzrost przepływu, dwukrotny wzrost poziomu wody i czterokrotne zwiększenie prędkości cząsteczek wody. Również spowodował wzrost stężeń wybranych wskaźników fizyczno-chemicznych, często nawet czterokrotnie. Wydawałoby się, że tak mała ilość opadów nie ma istotnego wpływu na hydrochemię rzeki. Okazuje się jednak, że maksymalne natężenie przepływu jest ważną zmienną przy ocenie potencjalnych zagrożeń.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Roman Cieśliński   
University of Gdańsk, Department of Hydrology, Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk, Polska