Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

WPŁYW ODDZIAŁYWANIA MIAST NA ROZMIARY WYSTĘPOWANIA GRUNTÓW RÓŻNICZAN ZAMIEJSCOWYCH NA PRZYKŁADZIE WSI GMINY LESKO

 
1
Katedra inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Inż. Ekolog. 2017; 4:190–198
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Szachownica gruntów jest istotnym czynnikiem który negatywnie wpływa na organizację i poziom produkcji rolniczej. Grunty znajdujące się w szachownicy zewnętrznej są w posiadaniu mieszkańców wsi, a także mieszkańców ośrodków gminnych czy miast. Mieszkańcy ośrodków administracyjnych, usługowych, przemysłowych i kulturalno-oświatowych często są spadkobiercami po rodzicach mieszkających na wsi, czy tych co wyemigrowali do miast. Zważywszy na lokalizację badanej gminy należy wspomnieć o różniczanach, którzy kupowali działki budowlane, rekreacyjne-wypoczynkowe na wsi ze względu na atrakcyjną lokalizację i ceny. Prowadzone do tej pory badania pozwoliły na określenie wpływu oddziaływania ośrodków kulturowo-administracyjnych, usługowo-przemysłowych na rozmiary gruntów będących w szachownicy zewnętrznej. Badania zostały przeprowadzone w 15 wsiach gminy Lesko położonej w województwie podkarpackim.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Przemysław Leń   
Katedra inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. kr. St. Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Skopiuj link
Udostępnij