Rada Programowa
 

Polscy członkowie Rady:
Prof. dr hab. inż. Jan Siuta – Przewodniczący Rady, honorowy Prezes PTIE, Warszawa
Prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prof. dr hab. Edward Krzywy – Akademia Rolnicza w Szczecinie
Prof. dr hab. Józefa Wiater – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Aleksander Kiryluk, prof. nadzw. – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Elżbieta Skorbiłowicz – Politechnika Białostocka
Dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr hab. inż. Romuald Żmuda, prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dr Grzegorz Kusza – Uniwersytet Opolski
Dr hab. inż. Ryszard Pokładek – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Zagraniczni członkowie Rady:
Antonio Joao Carvalho de Albuquerque – University of Beira Interior, Covilhã, Portugal
Süer Anaç – Ege University, Izmir, Turkey
Nelson Barros – University of Fernando Pessoa, Porto, Portugal
Peter Kováčik – Slovak University of Agriculture (SUA) in Nitra, Slovak Republic
Fabio Masi – IRIDRA S.r.l., Florence, Italy
Adam M. Paruch – Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research, Bioforsk, Norway
Katerina Pozachenyuk – Taurida National V.I. Vernadsky University, Ukraine
Pavel Ryant – Mendel University in Brno, Czech Republic
László Simon – University College of Nyíregyháza, Hungary
Sylvia Waara – Halmstad Univesity, Sweden