PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI ODMANGANIANIA WODY NA WYBRANYCH ZŁOŻACH POROWATYCH
Agnieszka Kisło 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok
Data publikacji: 01-08-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 4:13–19
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Zgodnie z Rozporządzeniem Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2010 r. stężenie manganu w wodzie nie może przekraczać 0,05 mg/l. Niniejsze uwarunkowanie wymusza uzdatnianie wód podziemnych i uzyskanie wymaganych stężeń. W tym celu stosowane są popularne materiały filtracyjne dostępne na krajowym rynku. Autorki w ramach badań przeprowadziły eksperymenty na dwóch złożach filtracyjnych. Pierwszym z nich była masa katalityczna G-1, drugim natomiast złoże Crystal-Right. Tym samym w niniejszym artykule przedstawiono metodykę badań, charakterystykę badanych złóż oraz wyniki badań wody, w tym zawartość w niej manganu po procesie filtracji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Agnieszka Kisło   
Politechnika Białostocka, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok