Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

PARAMETRY ŚRODOWISKOWE ORAZ PROCESOWE FERMENTACJI METANOWEJ PROWADZONEJ W TRYBIE CIĄGŁYM (CSTR)

Kamil Kozłowski 1  ,  
Jacek Dach 1  ,  
Andrzej Lewicki 1  ,  
Marta Cieślik 2  ,  
Wojciech Czekała 1  ,  
 
1
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań
2
Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 48, 60-637 Poznań
Inż. Ekolog. 2016; 50:153–160
Data publikacji: 01-12-2016
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Kluczowym wskaźnikiem procesu fermentacji metanowej, rzutującym na opłacalność funkcjonowania biogazowni, jest wydajna produkcja metanu w przeliczeniu na 1 m3 objętości czynnej reaktora. Zależy ona w dużej mierze od właściwego doboru parametrów środowiskowych oraz procesowych. W niniejszej pracy zebrano i przeanalizowano wpływ najważniejszych parametrów fermentacji metanowej prowadzonej w trybie ciągłym (CSTR), do których zalicza się temperaturę, pH, zawartość składników pokarmowych i stosunek C/N w podawanym podłożu, występowanie inhibitorów oraz obciążenie objętościowe reaktora fermentacyjnego, czas retencji i mieszanie reaktora fermentacyjnego. Nadal jednak wpływ wielu czynników pozostaje nieznany, stąd istnieje konieczność dalszych, kompleksowych badań.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Kamil Kozłowski   
Instytut Inżynierii Biosystemów, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 50, 60-637 Poznań, Polska