Ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego miejskiego oświetlenia energooszczędnego
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
2
Główny Instytut Górnictwa, Zakład Akustyki Technicznej i Techniki Laserowej, Plac Gwarków 1,40-166 Katowice
Data publikacji: 01-02-2018
 
Inż. Ekolog. 2018; 1:71–77
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Przekroczenia bezpiecznego progu ekspozycji na promieniowanie o wysokiej energii (niebieskiego i UV) może powodować powstawanie szeregu zjawisk chorobowych. Szczególnie wrażliwym na nadmierne dawki tego typu promieniowania jest aparat wzroku. W ramach niniejszej pracy na podstawie badań laboratoryjnych oceniono ryzyko fotobiologiczne generowane przez zastosowanie oświetlenie energooszczędne do oświetlania przestrzeni miejskich. Uzyskane wyniki wskazują, że systemy oprawy oświetleniowe typu LED, mogą być źródłem promieniowania, które znacząco negatywnie oddziałuje na wzrok, a także wpływać na zaburzenie cyklu dobowego.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Łukasz Stanisław Pierzchała   
Główny Instytut Górnictwa, Zakład Ochrony Wód, Plac Gwarków 1,40-166 Katowice