OGRANICZENIE UCIĄŻLIWOŚCI ZAPACHOWEJ CIŚNIENIOWEJ SIECI KANALIZACYJNEJ Z WYKORZYSTANIEM ODCZYNNIKA FENTONA
Anna Nowicka 1  
,  
Marcin Zieliński 1  
,  
Marcin Dębowski 1  
,  
Magda Dudek 1  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział nauk o Środowisku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Warszawska 117, 10-720 Olsztyn
Data publikacji: 15-06-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 48:174–180
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Celem opisanych badań było zaproponowanie metody pozwalającej wyeliminować bądź ograniczyć występowanie uciążliwości zapachowej kanalizacji komunalnej obserwowanej przy jednej z ulic w Mławie. W celu eliminacji uciążliwości zapachowej wykorzystano proces pogłębionego utleniania za pomocą odczynnika Fentona. Badania zmierzające do określenia niezbędnej dawki reagentów: PIX oraz perhydrolu wykazały, że zastosowanie najmniejszej testowanej dawki 0,1 g Fe2+/dm3 oraz 0,5 g H2O2/dm3 spowodowało zahamowanie podatności ścieków na zagniwanie.