Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

OGNIWO PALIWOWE ZASILANE EMULSJĄ OLEJU RZEPAKOWEGO

 
1
Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. Borysławska 13, 45-316 Opole
Inż. Ekolog. 2017; 4:155–160
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono badania nad możliwością wykorzystania oleju rzepakowego jako substancji czynnej do zasilania ogniwa paliwowego. W tym celu zbudowano testowe ogniwo paliwowe. Ogniwo zasilano emulsją oleju rzepakowego. Jako detergent zastosowano Syntanol DS-10. Wykorzystano anodę z katalizatorem platynowym oraz katodę z katalizatorem Ni-Co. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 293-333K. Maksymalna uzyskana gęstość prądu wynosiła 2 mA/cm2, natomiast maksymalna moc ogniwa 21 mW (dla temp. 333K). Wykazano, więc możliwość bezpośredniego dostarczania oleju rzepakowego (w formie emulsji) na anodę. Uzyskana moc ogniwa była stosunkowo niska, jednak istnieje możliwość zbudowania ogniwa paliwowego zasilanego olejem rzepakowym.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Paweł Piotr Włodarczyk   
Katedra Inżynierii Procesowej, Uniwersytet Opolski, ul. Borysławska 13, 45-316 Opole