Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

OCHRONA ŚRODOWISKA A SYSTEM EDUKACJI W POLSCE

 
1
Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn
Inż. Ekolog. 2017; 5:36–39
Data publikacji: 01-10-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Edukacja prośrodowiskowa i skuteczność jej metod to konieczność, decydująca o zachowaniu zasobów przyrody dla kolejnych pokoleń. Kształcenie właściwych postaw wobec otaczającej przyrody musi opierać się na rzetelnie zdobytej wiedzy, popartej obserwacja, doświadczeniem oraz eksperymentem. Dydaktyka prowadzona na wszystkich poziomach nauczania sozologii powinna się opierać nie na szufladkowej wiedzy, a na umiejętności przyczynowo-skutkowego myślenia. Stawianie hipotez i ich weryfikacja oraz różnorodność metod poznania praw przyrody, zdecydują o skutecznym przeciwdziałaniu procesom degradacji środowiska w XXI wieku.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Małgorzata Falencka-Jabłońska   
Zakład Ekologii Lasu, Instytut Badawczy Leśnictwa, ul. Braci Leśnej 3, Sękocin Stary, 05-090 Raszyn
Skopiuj link
Udostępnij