NANOMATERIAŁY – NOWE ZAGROŻENIE ŚRODOWISKA
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
Data publikacji: 01-02-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 1:105–110
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Dynamiczny rozwój nanotechnologii i zastosowanie różnorodnych nanomateriałów w wielu obszarach działalności i produktach codziennego użytku stwarza możliwość emisji niebezpiecznych „nanozanieczyszczeń” do środowiska. Nanomateriały mogą być uwalniane do środowiska na każdym etapie cyklu życia produktu. Toksyczność nanomateriałów jest związana ze szczególnymi ich właściwościami fizyczno-chemicznymi. Ocena potencjalnego zagrożenia środowiska nanomateriałami wymaga precyzyjnych i jednoznacznych danych odnośnie ich toksyczności, wielkości emisji, informacji dotyczących losów nanomateriałów w środowisku i możliwych poziomach ekspozycji.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Bożena Maria Mrowiec   
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała