ŚCIEKI JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA ODPADOWEGO – STUDIUM PRZYPADKU
Alina Żogała 1  
,  
Helena Darul 2
,  
Marcin Głodniok 1  
,  
 
 
Więcej
Ukryj
1
Główny Instytut Górnictwa, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice
2
Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A., Podhalańska 7, 44-268 Jastrzębie-Zdrój
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Marcin Głodniok   

Główny Instytut Górnictwa Plac Gwarków 1 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1, 40-166 Katowice, Polska
Data publikacji: 09-09-2016
 
Inż. Ekolog. 2016; 49:208–212
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W artykule opisano możliwość wykorzystania ścieków oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków jako dolnego źródła ciepła odpadowego. Przedstawiono i obliczono teoretyczne możliwości odbioru ciepła z uwzględnieniem metody pośredniej oraz bezpośredniej. Analizę przypadku w ujęciu wariantowym przeprowadzono na przykładzie miejskiej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ruptawa należącej do Jastrzębskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (woj. Śląskie, miasto Jastrzębie).