MODELOWANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ EMITOWANYCH Z EMITORÓW PUNKTOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała
Data publikacji: 01-04-2017
 
Inż. Ekolog. 2017; 2:199–209
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W artykule zaprezentowano wyniki modelowania parametrów i czynników determinujących rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Do parametrów tych należą: aerodynamiczny współczynnik szorstkości terenu, rozmieszczenie emitorów w terenie, temperatura oraz prędkość wylotowa spalin na wylocie z emitora. Korzystając z map wygenerowanych przez program Ek100w przeprowadzono analizę rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych emitowanych z emitorów o różnych parametrach roboczych. Z artykułu wynika, że wymienione parametry mają znaczny wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze. Dostępne narzędzia pozwalają zaś na projektowanie emisji w praktyce, a tym samym maksymalne ograniczanie imisji zanieczyszczeń na terenach szczególnie narażonych na emisję przemysłową.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Monika Wierzbińska   
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Instytut Ochrony i Inżynierii Środowiska, ul. Willowa 2, 43-300 Bielsko-Biała