Lista recenzentów
 

Recenzenci krajowi:
Prof. dr hab. inż. Jan Siuta – honorowy Prezes PTIE, Warszawa
Prof. dr hab. Joanna Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Józef Koc – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Czesława Rosik-Dulewska – Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. inż. Andrzej Wac-Włodarczyk – Politechnika Lubelska
Prof. dr hab. inż. Zdzisław Chłopek – Politechnika Warszawska
Dr hab. inż. Zdzisław J. Małecki, prof. nadzw. – Instytut Badawczo-Rozwojowy „Euroexbud” w Kaliszu
Dr hab. inż. Gabriel Borowski, prof. nadzw. – Politechnika Lubelska

Recenzenci zagraniczni:
Nelson Barros – University of Fernando Pessoa, Portugal
Jana Kotovicová – Mendel University in Brno, Czech Republic
Yurij A. Mazhaysky – Ryazan State Agricultural Academy, Ryazan, Russia
Álvaro Monteiro – University of Fernando Pessoa, Porto, Portugal
Alexei Pervov – Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russia
Harsha Ratnaweera – Norwegian Institute for Water Research – NIVA, Oslo, Norway
Alexander Tsyganov – Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus
Maleeva Anna Vladimirovna – Moscow State Construction University, Moscow, Russia