Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZWIĄZKÓW BIOGENNYCH W PROCESIE UZDATNIANIA WODY

 
1
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków
Inż. Ekolog. 2017; 4:97–106
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
Celem pracy było określenie skuteczności usuwania związków biogennych z wody podczas procesu jej oczyszczania w zakładach uzdatniania wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie. Analizie poddano wybrane wskaźniki jakości wody przed i po procesie uzdatniania w latach 2007 – 2014. Badania przeprowadzono na wodach pobranych z zakładów, które różniły się technologią uzdatnia i wielkością produkcji. W analizowanych układach technologicznych stwierdzono, że największe zastrzeżenia budzą stężenia azotanów(V), których średnia zawartość jest większa w wodzie uzdatnionej w trzech zakładach: Rudawa, Dłubnia i Bielany.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Artur Jachimowski   
Uniwersytet Ekonomiczny, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków