Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

BOTANIKA STOSOWANA. II. POZYSKIWANIE WYBRANYCH SUROWCÓW ZIELARSKICH

Anna Mazur-Pączka 1  ,  
Mariola Garczyńska 1  ,  
Grzegorz Pączka 1  ,  
 
1
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-304 Rzeszów
Inż. Ekolog. 2017; 4:184–189
Data publikacji: 01-08-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy opisano znaczenie roślin zielarskich na przykładzie dwóch gatunków lipy oraz jarząbu pospolitego. Przypomniano tradycyjne zasady ich zbioru a także perspektywę sprzedaży uzyskiwanych z nich surowców. Zaprezentowano również potencjalny dochód za pozyskany surowiec na badanych stanowiskach. Podkreślono znaczenie powrotu do tradycyjnej aktywności mieszkańców obszarów wiejskich i zwrócono uwagę na rolę takich działań dla zachowania i utrzymywania trwałości zasobów różnorodności biologicznej
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Joanna Kostecka   
Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-304 Rzeszów
Skopiuj link
Udostępnij