Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

ANALIZA ZMIAN JAKOŚCI ŚCIEKÓW W TRAKCIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA NA OCZYSZCZALNI W PRZEMYŚLU

Anna Młyńska 1  ,  
 
1
Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków
2
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Inż. Ekolog. 2017; 5:18–26
Data publikacji: 01-10-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W oparciu o odnotowane wielkości BZT5, ChZTCr, azotu ogólnego (Nog.) i fosforu ogólnego (Pog.) w ściekach unieszkodliwianych w 2015 roku na oczyszczalni w Przemyślu dokonano oceny ich podatności na rozkład biologiczny. Przeprowadzona analiza wykazała, że skład ścieków surowych zapewniał właściwy przebieg i efektywność procesów biochemicznych, na co wskazują wyznaczone wartości ilorazów ChZTCr/BZT5, Nog./BZT5, Pog./BZT5. Ponadto, przeanalizowano zmiany wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach po kolejnych etapach oczyszczania. W miarę postępującego procesu oczyszczania następowało stopniowe obniżanie ilości zanieczyszczeń organicznych i związków biogennych, których to największa redukcja osiągnięta została w wyniku procesów biologicznych. Wyniki te świadczą o prawidłowości przebiegu procesów zachodzących na pracującej w układzie dwustopniowym przemyskiej oczyszczalni.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Dariusz Młyński   
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków