Wskaźniki:
9
MNiSW
79.88
ICV
 
 

ANALIZA WYBRANYCH PARAMETRÓW PRACY OCZYSZCZALNI W TECHNOLOGII „LEMNA” NA PRZYKŁADZIE GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CHMIELNIKU (WOJ. PODKARPACKIE)

Justyna Koc-Jurczyk 1  ,  
Łukasz Jurczyk 1  ,  
 
1
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów
Inż. Ekolog. 2017; 5:10–17
Data publikacji: 01-10-2017
SŁOWA KLUCZOWE:
DZIEDZINY:
STRESZCZENIE ARTYKUŁU:
W pracy przedstawiono analizę pracy gminnej oczyszczalni ścieków typu „Lemna”, a badaniami objęto okres siedmiu lat (2009-2015). Badano sprawność usuwania takich wskaźników jak BZT5, ChZT oraz zawiesiny ogólnej. Pomimo bardzo wysokiej zmienności stężeń w ściekach dopływających, we wszystkich przypadkach stwierdzono wysoką skuteczność i niezawodność działania instalacji. Średnia efektywność usuwania zanieczyszczeń organicznych i zawiesiny ogólnej wyniosła 94,23% BZT5, 82,55% ChZT oraz 76% zawiesiny ogólnej i była dodatnio skorelowana z obciążeniem tymi parametrami ścieków surowych.
AUTOR DO KORESPONDENCJI:
Justyna Koc-Jurczyk   
Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Biologiczno-Rolniczy, Katedra Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej, ul. Ćwiklińskiej 1a, 35-601 Rzeszów